ARHIVA: ianuarie 2017 | noiembrie 2016
INSTITUŢIA / UAT ANEXĂ
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
Nr. 1309/28.02.2017
SITUAŢIA CONTRACTELOR DE DESZĂPEZIRE ÎNCHEIATE LA NIVELUL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
DRUMURI JUDEŢENE
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NE-ACOPERITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona I Oraviţa 100 0 16.01.2017- 15.03.2017 Contract subsecvent 287/13.01.2017, perioada 16.01.2017-15.01.2018
1 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 992.934,65 lei fără TVA SC HELP TRANS SRL DJ 571 Moldova Veche - Moldova Nou㠖 intersecţie DJ 571A   15.11.2017 -15.01.2018
      Cărbunari - Sasca Montanană - Slatina Nera - Macovişte - DN 57 (Ciuchici)    
    DJ 571A DN 57A (Gornea) - Sicheviţa     
      Gârnic - DJ 571 (Moldoviţa)    
    DJ 571A Zăsloane – Cârşie – Gârnic    
    DJ 571C Oraviţa (DN 57 km 151+800) - Ciclova Montana - Socolari - Potoc -  Petrilova    
      Năidaş - Zlătiţa - Câmpia - Socol (DN 57A)    
    DJ 571J Ciclova Montan㠖 Ciclova Română    
    DJ 571K Potoc (DJ 571C km 14+000) – Cheile Nerei    
    DJ 572B Marila – Anina – Steierdorf    
    DJ 573 Oraviţa – Ciudanoviţa – DJ 581    
    DJ 573A Nicolinţ (DN 57) – Rosova Nou㠖 Rusova Veche – Berlişte – Milcoveni – Iam    
      Iam – Ciortea – Vrani – Mercina – Greoni  (DN 57)    
    DJ 573 B DJ 573A – Vărădia    
    DJ 573C DN 57B – Oraviţa – DN 57B    
    DJ 573D Răcăşdia (DN 57 km 145+700) – Vrăniuţ – Iertof – Vrani (DJ 573A km 22+600)    
    DJ 582F Anina (DJ 582C km 30+900) – Staţiunea Marghitaş    
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona Muntele Semenic 100 0 02.02.2017- 15.03.2017 Contract subsecvent 791/02.02.2017, perioada 02.02.2017-01.02.2018
2 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 168.188,94 lei fără TVA SC CAMAND IMPEX SRL DJ 582 Reșița – Brebu Nou   15.11.2017- 01.02.2018
 
      Brebu Nou – Slatina Timiș     
    DJ 582 D Văliug – Crivaia – Vila Klaus    
 
    DJ 582E Prislop – Stațiunea Semenic    
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona Muntele Mic 100 0 01.01.2017-15.03.2017 Contract subsecvent 8078/30.12.2016, contractul subsecvent nr. 3 a intrat în vigoare în data de 01.01.2017
15.11.2017-31.12.2017
3 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 157.333,39 lei fără TVA SC WERK  MB CONSTRUCT SRL DJ 608A Telescaun - Muntele Mic, km 24+400-37+000    
 
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        DJ 581  100 0 13.02.2017- 15.03.2017 15.11.2017-12.02.2018 Contract subsecvent 1012/13.02.2017, perioada 13.02.2017-12.02.2018
4 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 215.522,65 lei fără TVA SC CLR DENIS MONTAJ SRL DJ 581 Reşiţa – Grădinari, km 2+500 – 39+000  
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPEZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona II Bocşa 100 0 15.11.2016 - 15.03.2017 Contract de servicii nr. 6597/15.11.2016
5 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 530.557,55 lei, fără TVA SC CLR DENIS MONTAJ SRL DJ 583 Ezeriş (DN 58) – Bocşa (DN 58B)    
 
    DJ 585 Doclin – Bocşa    
    DJ 585 Ramna – Duleu (DJ 585)    
 
    DJ 586 Bocşa – DJ581 (Ocna de Fier)    
    DJ 586A DJ 586 – Dognecea    
    DJ 586A Dognecea – DJ 581 (Săcăşeni)    
 
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona III Reşiţa 100 0 15.11.2016 - 15.03.2017 Contract  de servicii nr. 6598/15.11.2016
6 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 642.032,73 lei fără TVA SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL DJ 582A Reşiţa (DJ 582) – Târnova    
 
    DJ 572 Comorâşte – Forotic – Brezon – Surducu Mare – Doclin     
    DJ 572  Doclin – Tirol – Fizeş – Berzovia    
   
      Berzovia – Vermeş – lim. jud. Timiş    
    DJ 587 Păltiniş (DN 58) – Rugi    
      Delineşti – Apadia – Brebu – Zorlenţu Mare – Dezeşti – Fârliug – Valea Mare – Duleu (DJ 585)    
 
    DJ608B Zorlencior – Zorlenţu Mare    
    DJ 583A DN 58A – Scăiuş – Limita Jud. Timiş    
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona IV Valea Almăjului 100 0 15.11.2016 - 15.03.2017 Contract  de servicii nr. 6599/15.11.2016
7 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 368.293,02 lei fără TVA SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL DJ 571B DN 57B (Bozovici) - Dalboşeţ - Bârz - Şopotu Nou    
 
    DJ 571B Şopotu Nou – Cărbunari (DJ 571)    
    DJ 571E DN57 (Lăpuşnicel) – Lăpuşnicel    
 
    DJ 571F Prilipeţ – Eftimie Murgu    
    DJ 571G Bănia – Dalboşeţ – Lăpuşnicu Mare    
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona V Caransebeş 100 0 15.11.2016 - 15.03.2017 Contract de servicii nr. 6600/15.11.2016
8 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 541.020,48 lei fără TVA SC CARLUK TRANS ESCAV SRL DJ 608A Caransebeş (DN 6) - Zerveşti - Turnu Ruieni - Borlova    
 
    DJ 608 B Constantin Daicoviciu – Copăcele – Ohaba Mîtnic    
    DJ 608 C Slatina Timiş – Vîrciorova    
 
    DJ 680A Sacu (DN 6 km 474+525) – Tincova – Peştera – Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68)    
    DJ 683 Zăvoi – Măru – Poiana Mărului    
    DJ 684 Rusca Montan㠖 Voislova    
Nr. crt. AUTORITATEA CONTRAC-TANTĂ VALOAREA CONTRAC-TULUI OPERA-TORUL ECONO-MIC ZONELE ŞI TRONSOANELE DE DRUM ACOPERITE DE CONTRACT  ZONELE ŞI TRONSOA-NELE DE DRUM NEACOPE-RITE DE CONTRACT TERMENUL PENTRU DESZĂPE-ZIRE PRECIZAT ÎN CONTRACT OBSERVAŢII
- lei - (în procente) (în procente) (de la… până la…)
        Zona VI Băile Herculane 100 0 15.11.2016 - 15.03.2017 Contract de servicii 6601/15.11.2016
9 DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 351.150,03 lei fără TVA SC CARLUK TRANS ESCAV SRL DJ 608 Plugova (DN 6) – Globurău – Costişa – Borugi – Cornereva     
 
      Cornereva – Gruni – Arsuri – Obiţa – Rusca     
      (DN  6) Teregova – Luncaviţa     
      Luncaviţa – Mehadica – Cuptoare – Cruşovăţ (DN 6)    
    DJ 608 D Gara Herculane (DN 6) – Băile Herculane (DN 67D)    
    DJ 608E DN 67D – DJ 608D (Băile Herculane)    
Notă: valorile contractate sunt valori maxime estimate, iar Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, decontează doar serviciile efectiv prestate, pe bază de jurnale zilnice de activitate, pe fiecare contract în parte. Nu se decontează ore staţionare utilaje.
CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI,
DIRECTOR EXECUTIV
Corina PASCOTĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRARE DRUMURI ŞI LICITAŢII
OANA TREANŢĂ