Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrări de asfaltare DJ 573, Tronson Ciudanovița Colonie-Ciudanovița Sat, 2 Km”