D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară pentru data de 13 iunie 2024