În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a elaborat proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pe anul 2012. Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarâre la sediul Consiliului Judetean Caras-Severin, Etajul IV, Camera 407 pâna în data de 18.11.2011.