A demarat cercetarea iniţială privind gradul de informare a publicului cu privire la proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin"