Anunt stabilire cost lunar de întreținere pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane varstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil/din subordonea DGASPC Caraș-Severin