Atribuirea contractului de achizitie echipamente IT