Conferinţa proiectului "Introducerea tehnologiilor moderne de transport în logistica regiunii Banat" MIS-ETC 1388