Consiliul Judeţean Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra: Deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul : "Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Caraş-Severin", amplasat în jud.Caraş-Severin.