Consiliul Judeţean Caraş-Severin prezintă stadiul de derulare al proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin"