D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea de îndată, a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară pentru data de 13 iulie 2023