Dezbatere publică a proiectului "Studii privind realizare apărare mal în zona umedă Divici-Pojejena" MIS-ETC 1344