În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a elaborat proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2012.