În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, la nivelul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.