Pregătirea pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice