Primele transporturi cu alimente destinate beneficiarilor PEAD 2013