Procesul-Verbal cu rezultatul selecției ofertelor culturale, pe anul 2023