Utilizarea fondurilor nerambursabile pentru îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013