Valorificarea energiilor verzi, premisă a dezvoltării durabile